Алексанъдр Манолев е одобрен за член на СД на

 Нуредин Кафелов, член на Комисията за финансов надзор, изпълняващ длъжността заместник-председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри  АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ за член на съвета на директорите на ЗАД  "БУЛСТРАД ЖИВОТ" АД.