“АГРО – СТАРТ” ЕООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на “АГРО – СТАРТ” ЕООД  да извършва дейност като застрахователен брокер.

Пълния текст на решение 114 може да откриете в раздел "Документи".