97 процента от българските автомобили застраховани по „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”

         97.12 % от българските моторни превозни средства са застраховани по задължителна застраховка „Гражданска отговорност”, като процентът на незастрахованите автомобили съответно е малко под 3%, сочат последните данни за регистрираните и застрахованите моторни превозни средства. Данните са изчислени въз основа на актуализирания регистър на МВР-КАТ за моторните превозни средства и отчитат броя на застрахованите спрямо броя на пререгистрираните МПС към 31 май 2006 г. Застрахованите моторни превозни средства са  1 889 908 , а броят на пререгистрираните – 1 945 895.
С постигането на обхват от 97% България достига средното равнище на застрахованите автомобили по „Гражданска отговорност” на страните – членки на Европейския съюз. Така страната ни  изцяло отговаря на изискването, поставено от Европейската комисия, процентът на незастрахованите МПС да бъде намален под 10% от регистрираните. Наложеното условие произтича от необходимостта, обезщетенията за вреди, причинени от незастраховани автомобили да се изплащат от натрупаните обществени средства, събирани от добросъвестните водачи, които правят вноска в Гаранционния фонд при сключването на застраховката.
         Постигането на обхват от 97% е предпоставка за свободното движение на български автомобили на територията на всички държави членки след влизането на България в Европейския съюз.