20 души издържаха изпита за брокер на ценни книжа и 15 за инвестиционен консултант

Изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа, организиран от КФН,  се проведе на 28 май 2005 г.  От 43 – ма допуснати до изпита се явиха 34 и от тях успешно издържаха 20 души.
На 29 май 2005 г.  се проведе изпитът за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант. От 36 допуснати се явиха 28, от които издържаха изпита 15 души.