Одобрен е образец на заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на инвестиционен посредник

Образецът на заявление за издаване на одобрение за извършване на преобразуване на инвестиционен посредник по чл. 74а, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК, който се прие на заседание на КФН на 08.06.2005 г., може да намерите в раздел “Документи” – “Форми и образци на документи”.