19-тата Паневропейска конференция на европейските застрахователни надзори се проведе в София под егидата на Комисията за финансов надзор на 7 и 8 юни 2007 г

За първи път България беше домакин на 19-та Паневропейска конференция на застрахователните надзори. Събитието се проведе на 7-8 юни 2007 г. в София под егидата на Комисията за финансов надзор. От основаването си през 1949 година в Брюксел досега тази конференция се превръща в най-важния международен застрахователен форум в Европа. Тазгодишната конференция се реализира със съдействието на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Проект PHARE BG /2004/ IB / FI /02 и Постоянния секретариат на конференцията към Швейцарския застрахователен надзор. Във форума взеха участие над 50 представители на европейски застрахователни надзори и международни организации от 26 страни.

Темата на конференцията бе «Ефективни механизми за защита на потребителите». На форума се обсъдиха въпросите за най-добрите практики по отношение на потребителите на заст рахователни услуги, регулацията на застрахователното посредничество, разкриване на информация, компенсационни схеми в случаи на неплатежоспособност на застрахователните дружества и други.

На конференцията присъстваха и много български гости, представители на браншовит e организации, на министерствата на икономиката и финансите, както и омбудсмана на Република България г-н Гиньо Ганев.

Програмата на 19-тата Паневропейска конференция 

Кратки биографии на лекторите

Списък с участниците

Фотогалерия 

19-тата Паневропейска конференция на европейските застрахователни надзори се проведе в София под егидата на Комисията за финансов надзор на 7 и 8 юни 2007 г.

За първи път България, под домакинството на Комисия за финансов надзор, беше проведена 19-та Паневропейска конференция на застрахователните надзори  на 7-8 юни 2007 г. в София. От основаването си през 1949 година в Брюксел досега тази конференция се превръща в най-важния международен застрахователен форум в Европа. Тазгодишната конференция се реализира с помощта на  Организацията на икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и PHARE проект BG/2004/IB/FI/02. В конференцията взеха участие над 50 представители на европейски застрахователни надзори и международни организации от 26 страни.

Темата на конференцията бе «Ефективни механизми за защита на потребителите». На форума се обсъдиха въпросите за най-добрите практики по отношение на потребителите на застрахователни услуги, регулацията на застрахователното посредничество, разкриване на информация, компенсационни схеми в случаи на неплатежоспособност на застрахователните дружества и други.
На конференцията присъстваха и много български гости, представители на браншовите организации, от министерствата на икономиката и финансите, както и омбудсмана на Република България г-н Гиньо Ганев.

Публикуваме програмата на 19-тата Паневропейска конференция, кратки биографии на лекторите, презентациите, списък на участниците и фотогалерия в раздел «Събития».