100 студенти се включиха в обучение, организирано от КФН в Стопанската Академия в Свищов

В рамките на проведения семинар в Свищов, КФН обяви студентски конкурс за написване на новина от събитието. Получиха се 7 прессъобщения, от които избрахме материала на Стела Краева, студент в направление Корпоративни Финанси в СА „Д.А. Ценов“, който публикуваме:

Обучение на тема „Съвременните тенденции в небанковия финансов сектор в България“ за студентите от Стопанска Академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов се проведе на 23 и 24 април 2013 г. Семинарът, станал традиция в свищовската Алма Матер, събра близо 100 студенти. Той се организира от Комисията за финансов надзор (КФН) със съдействието на Студентския съвет.

Основната цел на обучението, което се провежда за трета година, е да обогати знанията на студентите по отношение на спецификата на небанковите финансови пазари и надзора върху тях.

Проф. д-р Любен Кирев, зам.-ректор на Стопанска Академия, отправи приветствие към организаторите и участниците в семинара от името на академичното ръководство. Той благодари на КФН за инициативата, тъй като тя помага на студентите за практическо прилагане на знанията, придобити по време на обучението им в Академията, както и за развиването и усъвършенстване на уменията им.

Старт на обучението даде Борислав Богоев, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, който запозна студентите с функциите, целите и приоритетите на Комисия за финансов надзор.

Новата страница на КФН, www.tvoitefinansi.bg, насочена към финансовото обучение на потребителите, бе презентирана от Антония Гинева, член на КФН. Нейната презентация предизвика голям интерес, тъй като студентите откриха практическото приложение на сайта за повишаване и усъвършенстване на знанията си. Те активно се включиха в обсъждането на верните отговори на тестовете за проверка на финансовата култура, публикувани там.

Двудневният семинар протече в три основни панела, отнасящи се до трите пазара – капиталов, пенсионно осигурителен и застрахователен. Лектори на събитието бяха представители на КФН, сред които и възпитаник на Стопанската Академия, които вече работи в управление „Застрахователен надзор” на КФН. Участие взеха студенти от всички курсове и различни специалности, както и преподаватели, които оцениха разгледаните теми като изключително полезни и допълващи учебните дисциплини, които преподават. Презентациите на експертите от КФН се базираха на актуални данни за пазарите, както и за дейността на надзора, като лекторите посочиха тенденциите във всяко едно от направленията на небанковия финансов сектор.

Студентите показваха видима заинтересованост чрез въпросите, които задаваха и също оцениха високо полезността на семинара.

Събитието завърши с тържествено връчване на сертификати от г-н Богоев на всички участници в обучението.

Програмата на семинара и презентациите от него са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Събития”.