ЗК “ДСК Гаранця” АД, гр. София, получи разрешение да извършва нов вид застраховка

Ралица Агайн, зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Застрахователен надзор”, издаде  допълнително разрешение на ЗК “ДСК Гаранця” АД, гр. София да извършва нов вид застраховка – застраховка “злополука”.

Пълния текст на решение 515 може да намерите в раздел "Документи"