„ЗБК БАЛКАН” АД, гр. София, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписа „ЗБК БАЛКАН” АД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 72 може да намерите в раздел „Документи”.