Застрахователното предприятие Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A., Италия, е в ликвидация

Комисията за финансов надзор уведомява всички заинтересовани лица, че на 2 септември 2011 г. е получила информация от застрахователния надзор на Италия за започване на процедура по ликвидация на италианското застрахователното предприятие Faro Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. Датата, бележеща началото на ликвидацията е 28 юли 2011 с назначаването на г-н Andrea Grosso за ликвидатор с два офиса на дейност: Via Malpighi, 9 – 00161 Рим и Piazza Piccapietra, 73/1 – 16121 Генуа. Посоченото дружество не е изпращало нотификация за намерение да извършва дейност в Република България при условията на правото на установяване или на свободата за предоставяне на услуги.

Допълнителна информация може да се получи от оторизираното лице на органа за застрахователен надзор на Италия: Mr. Fausto Parente – Head of the International Affairs Department.