Застрахователният портфейл от „Интерамерикан България ЗЕАД” ЕАД се прехвърля на „ЗД Евроинс” АД

С решение на заместник-председателя на КФН Борислав Богоев се разрешава прехвърлянето на застрахователния портфейл по всички видове застраховки от „Интерамерикан България ЗЕАД” ЕАД на „ЗД Евроинс” АД.

В решението се посочва, че при извършената проверка на представените документи е установено, че са спазени изискванията на чл. 108, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането и чл. 109, ал. 1, т. 1 – 5. Поемащият застраховател „Застрахователно дружество Евроинс” АД притежава лиценз за видовете застраховки, включени в застрахователния портфейл, който е предмет на прехвърляне, и разполага със собствени средства, които съответстват на границата на платежоспособност. С прехвърлянето на застрахователния портфейл няма да бъдат засегнати интересите на застрахованите лица.

Решението на заместник-председателя на КФН Борислав Богоев с № 728 – ОЗ е публикувано в раздел „Административни документи” – „Решения”. То е взето съгласно чл. 16, ал.1,т.4 на ЗКФН.