Зам.-председателят на КФН с участие в „Accelerate Green” – Политики и практики за стимулиране на зелени инвестиции в икономиката и бизнеса

Мария Филипова – зам. – председател на Комисията за финансов надзор (КФН) взе участие в „Accelerate Green” – Политики и практики за стимулиране на зелени инвестиции в икономиката и бизнеса. Събитието откри Асен Василев – вицепремиер и министър на финансите. Борислав Сандов – вицепремиер и министър на околната среда и водите и Лиляна Павлова – вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка, световни анализатори и водещи европейски финансисти,  запознаха участниците с най-важните теми от сферата на устойчивите финанси, както и бе споделен опита на държавата, бизнеса и неправителствения сектор за зеленото финансиране.Мария Филипова 1
Г-жа Филипова, като панелист в темата „Държавни политики за стимулиране на зелени инвестиции“, благодари за възможността да вземе участие във форума и изрази подкрепата на КФН за Зелената сделка и за постигането на целите й за модерна, ефективна, конкурентноспособна и устойчива икономика. „Съществуващите предизвикателства в областта на климата и околната среда могат и трябва да бъдат превърнати в нови възможности за развитие. Всеки един участник на капиталовия пазар, независимо от неговата роля, може да съдейства за постигане на развитие, целящо опазването на околната среда и устойчивото използване на природните ресурси. Комисията за финансов надзор ще подпомогне този процес като осъществява надзор, осигуряващ прозрачност и гаранции за екологична, социална и устойчива стойност на инвестиционните проекти“, заяви тя и подчерта, че Комисията полага целенасочени усилия, за да се гарантира, че инвеститорите разполагат с възможност за коректна оценка на устойчивостта на инвестициите.
Комисията за финансов надзор отрежда ключово значение на Стратегията за устойчиво финансиране за генериране на частно финансиране, за справяне с климатичните цели и екологичните предизвикателства и насърчава инвестиционната общност към отговорно и активно участие в този дългосрочен процес, чието начало вече е поставено.
„Необходимо е да бъдат създадени и предложени инвестиционни продукти, които са насочени към постигане на целите за устойчиво развитие. На инвеститорите следва да бъде предоставена възможност да инвестират в емитенти, прилагащи устойчиви бизнес стратегии“, коментира още Мария Филипова.Мария Филипова 4
КФН ще продължи и през 2022 г. да осъществява активна двупосочна комуникация и подкрепа на участниците на финансовите пазари в този процес, Комисията се ангажира да оповестява новите моменти в регулаторната рамка, да провежда информационни кампании и да разяснява прилагането на действащите регламенти за таксономията, както и да популяризира зелените инвестиции, които са бъдещето на развитието на зелената икономика в България.