Катедра „Финанси и кредит“ към Стопанска академия „Д. А. Ценов“ гр. Свищов с признание към г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор

По случай 70 години от основаването на най-старата българска финансова катедра, катедра “Финанси и кредит” към Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, гр. Свищов, ръководителят на катедрата, проф. д-р Стоян Проданов връчи специални плакети на г-н Бойко Атанасов, председател на Комисията за финансов надзор, и на г-н Владимир Савов заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.

Г-н Атанасов поздрави ръководството на катедрата по повод 70-годишния юбилей, като отправи силни послания за бъдещи успехи и просперитет
Бойко Атанасов
Бойко Атанасов

Бойко Атанасов Владимир Савов

„Бих искал да пожелая на Вас и целия академичен състав да продължите да създавате традиции в образованието. Това е една от най-висшите мисии, благодарение на която за учащите се отваря врата както към тях самите, така и към другите в интелектуален и в духовен аспект в процеса на изграждането им като пълноценни хора и личности.  Образованието не е само обучение, образованието е нагласата, отношението към света. То се придобива чрез усвояване на знание и ценности, с чиято помощ интерпретираме света.“
По повод годишнината, Комисията за финансов надзор, съвместно със Стопанска академия “Димитър А. Ценов”, проведе онлайн лекция, посветена на темата за безопасни инвестиции под надслов „Сигурност на инвестициите в дигиталния свят“.