Задължава се СД на “Възход” АД да не освобождава членовете на борда от отговорност до провеждане на редовно годишно общо събрание

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, взе решение, с което задължи СД на “Възход” АД да не освобождава членовете  на борда от отговорност до провеждане на редовно годишно общо събрание.

Пълния текст на решение 33 може да намерите в раздел "Документи".