Янчо Чаушев получи одобрение за придобиване на 20 000 акции от капитала на “Делта Сток” АД, гр. София

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", издаде одобрение на Янчо Чаушев да придобие 20 000 акции от капитала на “Делта Сток” АД, гр. София.

Пълния текст на решение 37 може да намерите в раздел "Документи".