Войко Одлазек получи одобрение да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност” издаде одобрение на Войко Одлазек да придобие повече от 10 % от акциите на “Джорджо, Никалас енд Джонатан Капитал” АД.

Пълния текст на решение 662 може да намерите в раздел "Документи".