“Вокс” ООД, Велико Търново, “Сириус груп” ООД, София, „РСГ Брокерс” ООД,Бургас,са вписани в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа в регистъра на застрахователните брокери:

“Вокс” ООД, Велико Търново,
“Сириус груп” ООД, София,
„РСГ Брокерс” ООД,Бургас,

Пълния текст на решенията 614, 615 и 623 може да намерите в раздел "Документи".