Владимир Савов – заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ участва в международната конференция Fintech Summit 2021


За поредна година "Капитал" събра общността на финансовите технологии на традиционната конференция FinTech Summit.
Финтех предприемачи и иноватори, визионери, банкери, финансови експерти, представители на компании от страната и чужбина, както и на централната власт и регулаторите дискутираха бъдещето на финтех сектора, както и какъв стимул за развитието на финансовите технологии се оказа световната икономическа криза, предизвикана от коронавируса през 2020 г.
Fintech
“Технологичният напредък предлага на застрахователната индустрия огромни възможности да отговори на нарастващите нужди на клиентите и регулаторните изисквания. Все повече и повече, поддържането на конкурентоспособност ще означава за застрахователите да бъдат в крак с най-новите развития в insurtech, така че фирмите да гарантират, че се възползват от най-добрите възможни технологични решения.”, каза  Владимир Савов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в откриващото му изказване на панела „Иновации в застрахователния сектор“. Той допълни още, че “вярва, че ние, като регулаторен и надзорен орган на застраховането, трябва да се справим със следните предизвикателства в близко бъдеще:
• Трябва да разберем как иновациите работят и се прилагат, за да гарантираме адекватна оценка на новите продуктови и бизнес модели.
• Ще трябва също да балансираме рисковете от новите иновации спрямо ползите за притежателите на полици и застрахователния сектор като цяло, и да обмислим как да създадем подходяща среда за насърчаване на иновациите. С други думи, трябва да намерим равновесието между насърчаването на иновациите и защитата срещу негативни аспекти от потенциалните клиентските и бизнес смущения.
• Ще трябва да оценим и, когато е подходящо, да коригираме регулаторната рамка, особено от страна на пазарното поведение, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели.
• Ще трябва да организираме подходящ капацитет – технически ресурси, знания и умения – за да можем да се реагираме и надзираваме FinTech решенията в бъдеще.
Savov_fintech
 В заключение, г-н Владимир Савов увери участниците в конференцията, че “Комисията за финансов надзор е изцяло посветена на стратегическите си цели, а именно да защитава потребителите на финансови услуги, да поддържа стабилността на небанковия финансов сектор и да насърчава развитието на бизнеса. Ще се стремим да прилагаме същите принципи при изграждането и поддържането на адекватно разбиране на финансовите иновации. По този начин възнамеряваме да засилим сътрудничеството със заинтересованите страни, на първо място със застрахователния сектор”.

Владимир Савов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ на Комисията за финансов надзор участва в международната конференция Fintech Summit 2021

 

За поредна година "Капитал" събра общността на финансовите технологии на традиционната конференция FinTech Summit.
Финтех предприемачи и иноватори, визионери, банкери, финансови експерти, представители на компании от страната и чужбина, както и на централната власт и регулаторите дискутираха бъдещето на финтех сектора, както и какъв стимул за развитието на финансовите технологии се оказа световната икономическа криза, предизвикана от коронавируса през 2020 г.
“Технологичният напредък предлага на застрахователната индустрия огромни възможности да отговори на нарастващите нужди на клиентите и регулаторните изисквания. Все повече и повече, поддържането на конкурентоспособност ще означава за застрахователите да бъдат в крак с най-новите развития в insurtech, така че фирмите да гарантират, че се възползват от най-добрите възможни технологични решения.”, каза  Владимир Савов – заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ в откриващото му изказване на панела „Иновации в застрахователния сектор“. Той допълни още, че “вярва, че ние, като регулаторен и надзорен орган на застраховането, трябва да се справим със следните предизвикателства в близко бъдеще:
• Трябва да разберем как иновациите работят и се прилагат, за да гарантираме адекватна оценка на новите продуктови и бизнес модели.
• Ще трябва също да балансираме рисковете от новите иновации спрямо ползите за притежателите на полици и застрахователния сектор като цяло, и да обмислим как да създадем подходяща среда за насърчаване на иновациите. С други думи, трябва да намерим равновесието между насърчаването на иновациите и защитата срещу негативни аспекти от потенциалните клиентските и бизнес смущения.
• Ще трябва да оценим и, когато е подходящо, да коригираме регулаторната рамка, особено от страна на пазарното поведение, за да се справим адекватно с променените рискове и бизнес модели.
• Ще трябва да организираме подходящ капацитет – технически ресурси, знания и умения – за да можем да се реагираме и надзираваме FinTech решенията в бъдеще.
 В заключение, г-н Владимир Савов увери участниците в конференцията, че “Комисията за финансов надзор е изцяло посветена на стратегическите си цели, а именно да защитава потребителите на финансови услуги, да поддържа стабилността на небанковия финансов сектор и да насърчава развитието на бизнеса. Ще се стремим да прилагаме същите принципи при изграждането и поддържането на адекватно разбиране на финансовите иновации. По този начин възнамеряваме да засилим сътрудничеството със заинтересованите страни, на първо място със застрахователния сектор”.