Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, участва в откриването на тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre


Тази седмица беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и се реализира с подкрепата на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.
Символичен старт на дейността на Зеления център беше даден чрез дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България.
 
Г-жа Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, приветства партньорите и участниците в проекта с думите, че “всички ние сме ангажирани с каузата да работим активно за развитието на  капиталовия пазар, да полагаме усилия за постигане на устойчив растеж и да изграждаме неутрална икономика по отношение на климата в дългосрочен план.”
 
В представянето си г-жа Филипова подчерта, че “в основата на балансираното и ползотворно взаимодействие между регулатора, корпоративните ръководства, акционерите и останалите заинтересовани лица, е зачитането на правата и задълженията на всички участници на пазара.“ Тя призова към отговорност при взимане на решения и акцент върху работата за осигуряване на благоприятни условия за постигане на устойчив растеж и реализиране на общите дългосрочни цели, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения между всички участници на капиталовия пазар.
  Мария Филипова
Зеленият център е неправителствена организация – think-tank за устойчиви финанси и енергетика. Центърът създава политики в областите на устойчивите финанси и енергетика, води обществения дебат и формулира конкретни решения по тези теми в страната.
Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики – Ecology, Social, Governance) – направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора. Проучването беше представено от проф. Виржиния Желязкова – заместник-ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси.
 
Г-н Маню Моравенов и г-н Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме Зеленият център. Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.
 
Специални гости на събитието бяха Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, и Александър Георгиев – изпълнителен директор на Фонд на фондовете.
Гледните точки на Европа и света по темите за устойчивите финанси и енергетика дадоха Ева Майдел – член на Европейския парламент и Антъни Милър – главен координатор на Инициативата на ООН за устойчиви борси.
 
Повече информация за Green Finance & Energy Centre – www.gfecentre.org

Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, участва в откриването тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre


Тази седмица беше даден официален старт на първия и единствен по рода си в България тинк-танк за устойчиви финанси и енергетика – Green Finance & Energy Centre. Зеленият център се създава по инициатива на Българска фондова борса (БФБ) и Българска независима енергийна борса (БНЕБ) и се реализира с подкрепата на Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Комисията за финансов надзор и Фонда на фондовете.
Символичен старт на дейността на Зеления център беше даден чрез дигитално подписване на Харта за устойчиво икономическо развитие на България.
 
Г-жа Мария Филипова, заместник-председател на Комисия за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, приветства партньорите и участниците в проекта с думите, че “всички ние сме ангажирани с каузата да работим активно за развитието на  капиталовия пазар, да полагаме усилия за постигане на устойчив растеж и да изграждаме неутрална икономика по отношение на климата в дългосрочен план.”
 
В представянето си г-жа Филипова подчерта, че “в основата на балансираното и ползотворно взаимодействие между регулатора, корпоративните ръководства, акционерите и останалите заинтересовани лица, е зачитането на правата и задълженията на всички участници на пазара.“ Тя призова към отговорност при взимане на решения и акцент върху работата за осигуряване на благоприятни условия за постигане на устойчив растеж и реализиране на общите дългосрочни цели, както и за установяване на прозрачни и честни взаимоотношения между всички участници на капиталовия пазар.
 
Зеленият център е неправителствена организация – think-tank за устойчиви финанси и енергетика. Центърът създава политики в областите на устойчивите финанси и енергетика, води обществения дебат и формулира конкретни решения по тези теми в страната.
Въпреки, че 83,9% от компаниите оценяват нивото на разработените от тях политики над средното, над 41% от тях изпитват недостиг на информация и 37, 5% от фирмите отчитат като важен проблем липсата на кодекси и методологични документи с практическа насоченост. Това стана ясно от проучването на средата от аспектите на екологията, социалната отговорност и доброто корпоративно управление (т.нар. ESG практики – Ecology, Social, Governance) – направено от ВУЗФ Лаб по поръчка на БФБ сред 56 компании от 7 икономически сектора. Проучването беше представено от проф. Виржиния Желязкова – заместник-ректор по учебната дейност и качеството във Висшето училище по застраховане и финанси.
 
Г-н Маню Моравенов и г-н Константин Константинов, изпълнителни директори на БФБ и БНЕБ представиха мисията, целите и първите инициативи, които ще предприеме Зеленият център. Сред тях са повишаване на информираността сред бизнеса, надграждане на кодекса за добро корпоративно управление с аспектите на екологичното развитие и социалната отговорност, създаване на борсов Зелен индекс, който да насърчава компаниите да въвеждат ESG практиките, както и да отличава тези, които го правят по най-добрия начин.
 
Специални гости на събитието бяха Маринела Петрова – заместник-министър на финансите, Жечо Станков – заместник-министър на енергетиката, и Александър Георгиев – изпълнителен директор на Фонд на фондовете.
Гледните точки на Европа и света по темите за устойчивите финанси и енергетика дадоха Ева Майдел – член на Европейския парламент и Антъни Милър – главен координатор на Инициативата на ООН за устойчиви борси.
 
Повече информация за Green Finance & Energy Centre – www.gfecentre.org