Владимир Савов за промените в ЗППЦК: Колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата

На 22 юли 2016 г. се проведе семинар на тема: „Новите промени в ЗППЦК и ефектът им върху дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа”. Участие в събитието взеха експерти от Комисията за финансов надзор (КФН), представители на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), на Българската фондова борса (БФБ), на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) и представители на всички заинтересовани дружества в сектора.

Семинарът беше открит от Владимир Савов, член на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Идеята на законодателя е, както европейския, така и българския, до известна степен да бъде намалена тежестта за разкриване на информация пред публичните дружества”, отбеляза Савов. Дружествата не са ограничени да продължат да разкриват информация по досегашния начин. „Практиката и изследванията показват, че колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата. Инвеститорите обичат да получават повече информация и възнаграждават публичните дружества, обикновено с по-високи пазарни оценки”, допълни Владимир Савов.

Експертите от КФН отговориха на всички въпроси от страна на представителите на сектора. Като акцент на семинара се наложи тезата, че публичните дружества трябва да преценят сами за себе си плюсовете и минусите, които им носи разкриването на информация на борсата.

До края на месеца ще бъдат направени промени в онлайн регистрите на КФН, които да помогнат на дружествата в подаването на документи към надзорния орган.

Владимир Савов, за промените в ЗППЦК: Колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата

На 22 юли 2016 г. се проведе семинар на тема: „Новите промени в ЗППЦК и ефектът им върху дейността на публичните компании и други емитенти на ценни книжа”. Участие в събитието взеха експерти от Комисията за финансов надзор (КФН), представители на Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), на Българската фондова борса (БФБ), на Националната комисия по корпоративно управление (НККУ) и представители на всички заинтересовани дружества в сектора.

Семинарът беше открит от Владимир Савов, член на КФН, изпълняващ правомощията на заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”. „Идеята на законодателя е, както европейския, така и българския, до известна степен да бъде намалена тежестта за разкриване на информация пред публичните дружества.”, отбеляза Савов. Дружествата не са ограничени да продължат да разкриват информация по досегашния начин. „Практиката и изследванията показват, че колкото повече информация разкрива едно дружество, толкова по-високо е оценено то на борсата. Инвеститорите обичат да получават повече информация и възнаграждават публичните дружества, обикновено с по-високи пазарни оценки.”, допълни Владимир Савов.

Експертите от КФН отговориха на всички въпроси от страна на представителите на сектора. Като акцент на семинара се наложи тезата, че публичните дружества трябва да преценят сами за себе си плюсовете и минусите, които им носи разкриването на информация на борсата.

До края на месеца ще бъдат направени промени в онлайн регистрите на КФН, които да помогнат на дружествата в подаването на документи към надзорния орган.