„Вива брок” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което вписа  „Вива брок” ООД, Пловдив, в регистъра на застрахователните брокери.

Решение №39 може да намерите в раздел „Административни документи”.