Винер Щедтише получи одобрение за придобиване на непряко акционерно участие в капитала на ЗАД “Булстрад Живот” АД и на ЗПАД “Булстрад” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на Винер Щедтише, Австрия, за придобиване на непряко акционерно участие в капитала на Застрахователно акционерно дружество “Булстрад Живот” АД и на ЗПАД “Булстрад” АД .
Придобиването трябва да се извърши най-късно до две години.
Пълния текст на решенията 266 и 267 може да намерите в раздел „Документи”.