„ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР” ООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобренияе с които вписва 
 „ВАРНА ИНШУРЪНС ПАРТНЪРС БРОКЕР” ООД, Варна, в регистъра на застрахователните брокери.
 
Пълния текст на решение 490 може да намерите в раздел „Документи”.