Валентин Великов получи отказ да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно от капитала на инвестиционен посредник “Акцепт инвест” АД, гр. София

    Димана Ранкова, зам.-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, отказа издаването на одобрение на Валентин Великов да придобие последващо пряко повече от 10 на сто от гласовете в общото събрание, съответно от капитала на инвестиционен посредник “Акцепт инвест” АД, гр. София.