Утвърдени са нови образци на извлечения от индивидуалните партиди, изпращани от пенсионноосигурителните дружества

Утвърдени са нови образци на извлечения от индивидуалните партиди, които пенсионноосигурителните дружества изпращат съгласно чл.8, ал.5 и чл.18, ал.5 от Наредба № 3 на КФН, на осигурените лица, чиито средства са прехвърлени от един в друг съответен пенсионен фонд, въз основа на подадено от тях заявление.
Пълния текст на решение № 331-ПОД от 12.05.2006 г. и утвърдените с него образци можете да намерите в раздел „Документи”, „Решения” и „Форми и образци на документи”.