Утвърден е образец на справка по чл.10, ал.1 от Наредба № 19 на КФН за състоянието на пенсионния резерв, формиран от ПОД

 Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди образец на справка за състоянието на пенсионния резерв, формиран от пенсионноосигурителните дружества.

Пълния текст на Решение 796 може да намерите в раздел "Документи".