Утвърден е нов образец на Справка за стойността на риска по чл. 9, ал. 4 от Наредба № 34 на КФН

Проф. Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", утвърди нов образец на Справка за стойността на риска по чл. 9, ал. 4 от Наредба № 34 на КФН, съгласно приложен образец
 
Пълния текст на Решение 651-ПОД може да намерите в раздел "Административни документи”.
Образецът на справка е публикувам в раздел "Административни документи”, рубрика "Форми и образци" – "Осигурителен пазар"