„ТОТИ 08” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Емил Атанасов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", издаде решение, с което вписа „ТОТИ 08” ЕООД, гр. Перник, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 635 може да намерите в раздел „ Административни документи”.