Управителните органи на Холдинг

Съгласно решение зам.-председателя, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност"  управителните органи на Холдинг "Асенова крепост" АД се задължават да не извършват действия по разпореждане с активи на дружеството до приключването на извършваната  проверка на дейността на дружеството от страна на КФН .

Пълният текст на решението и мотивите към него можете да намерите в раздел "Документи", "Решения", решение № 526-ПД/25.11.2003