„Унифинанс” ЕООД е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Управление „Застрахователен надзор” взе решение и вписа „Унифинанс” ЕООД, гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 98-ЗБ може да се намери в раздел „Административни документи”.