Трима български застрахователни брокери са заявили намеренията си да развиват дейност в страни от Европейския съюз

Към настоящият момент три дружества, регистрирани като застрахователни брокери, са уведомили КФН за намерението си да осъществяват дейност при свободата на предоставяне на услуги  на територията на държави членки на Европейския съюз.
Това са  “Ай Пи Ес Сървисиз” ООД от  гр. Варна, който желае да развива дейност във Великобритания, “Застрахователен брокер ТТ Инс” ЕООД от София, чиито намерения са насочени към Австрия и “Маринс Интернршънъл” ЕООД от  гр. Варна, който желае да работи на територията на Румъния.

Списъкът със застрахователните посредници, които са уведомили Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност на територията на Европейския съюз, периодично ще се обновява на страницата на КФН, в раздел „За поднадзорните лица”.