Три инвестиционни дружества получиха одобрение за промяна в уставите си

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на инвестиционните дружества „Адванс Инвест” АД , „Капман Капитал” АД и „Ти Би Ай Евробонд” АД да направят промени в уставите си.
Пълния текст на решенията 884, 885 и 920 може да намерите в раздел „Документи”.