„ТРАЯНА ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Силистра, е вписано в регистъра на застрахователните брокери

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение, с които вписа „ТРАЯНА ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Силистра, в регистъра на застрахователните брокери.
Решение 91 може да намерите в раздел „Документи”.