Светла Асенова е одобрена за изпълнителен директор на „ЗАД Булстрад Живот”АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение на г-жа Светла Несторова-Асенова да бъде изпълнителен директор на „Застрахователно акционерно дружество Булстрад Живот” АД.
Пълния текст на решение 679 може да намерите в раздел „Документи”.