Стоян Мавродиев откри международния научен форум по повод 10-годишнината от основаването на ВУЗФ

Днес, 10 май, се проведе международен научен форум, посветен на 10-годишнината от основаването на Висшето Училище по Застраховане и Финанси, на тема: „Глобални и регионални предизвикателства пред икономиката и финансовата система: имаме ли работещи решения?”. В официалното откриване на събитието взеха участие Председателят на КФН Стоян Мавродиев, Управителят на Българска народна банка Иван Искров, Председателят на Сметната палата проф.д-р Валери Димитров, Фернандо Монтес-Негрет, съветник в Международния валутен фонд, както и домакинът на събитието, ректорът на ВУЗФ, доц. д-р Григорий Вазов. 

Председателят на КФН отправи поздравление към организаторите на форума, по случай юбилея на университета : “За тези 10 години Вие доказахте, че настина може да давате знания, съизмерими с най-елитните учебни заведения, че може да се конкурирате с чуждестранните университети. Вашите възпитаници намират успешна професионална реализация на пазара на труда. Вие, като висше училище, показвате, че давате задълбочени познания по финанси и застраховане, може би това се дължи на факта, че повечето от вашите преподаватели са хора от бизнеса, хора – ръководители на финансови институции, които освен теорията много добре познават и практиката”. Цялото слово на господин Мавродиев може да прочетете тук:  http://www.fsc.bg/public/upload/files/events/slovo_otkrivane-na-UG-VUSF_11.pdf

Във форума бяха откроени три дискусионни панела, като единият бе посветен на небанковия финансов сектор с участници заместник-председателите на КФН – Борислав Богоев и Ангел Джалъзов. Господин Богоев подчерта, че новата тенденция на пазарите, оформила се вследствие на кризата, е от саморегулация към регулация. Господин Джалъзов потвърди, че като заместник-председател, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, възприема като добро предложението да се помисли за нов гаранционен механизъм на вноските в пенсионните фондове. Идеята е вместо да се гарантира минимална доходност, вноските на вложителите да се гарантират в пълен размер.

Стоян Мавродиев откри международния научен форум по повод 10-годишнината от основаването на ВУЗФ

Днес, 10 май, се проведе международен научен форум, посветен на 10-годишнината от основаването на Висшето Училище по Застраховане и Финанси, на тема: „Глобални и регионални предизвикателства пред икономиката и финансовата система: имаме ли работещи решения?”. В официалното откриване на събитието взеха участие Председателят на КФН Стоян Мавродиев, Управителят на Българска народна банка Иван Искров, Председателят на Сметната палата проф.д-р Валери Димитров, Фернандо Монтес-Негрет, съветник в Международния валутен фонд, както и домакинът на събитието, ректорът на ВУЗФ, доц. д-р Григорий Вазов. 

Председателят на КФН отправи поздравление към организаторите на форума, по случай юбилея на университета : “За тези 10 години Вие доказахте, че настина може да давате знания, съизмерими с най-елитните учебни заведения, че може да се конкурирате с чуждестранните университети. Вашите възпитаници намират успешна професионална реализация на пазара на труда. Вие, като висше училище, показвате, че давате задълбочени познания по финанси и застраховане, може би това се дължи на факта, че повечето от вашите преподаватели са хора от бизнеса, хора – ръководители на финансови институции, които освен теорията много добре познават и практиката”. Цялото слово на г-н Мавродиев може да прочетете тук:  http://www.fsc.bg/public/upload/files/events/slovo_otkrivane-na-UG-VUSF_11.pdf

Във форума бяха откроени три дискусионни панела, като единият бе посветен на небанковия финансов сектор с участници заместник-председателите на КФН – Борислав Богоев и Ангел Джалъзов. Господин Богоев подчерта, че новата тенденция на пазарите, оформила се вследствие на кризата, е от саморегулация към регулация. Господин Джалъзов потвърди, че като заместник-председател, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, възприема като добро предложението да се помисли за нов гаранционен механизъм на вноските в пенсионните фондове. Идеята е вместо да се гарантира минимална доходност, вноските на вложителите да се гарантират в пълен размер.