Стартира 7-то издание на образователния семинар за ученици

За седми пореден път Комисията за финансов надзор и Министерството на образованието и науката организират образователен семинар «Небанков финансов сектор в България» (30 юни -3 юли 2009 г.) за учениците от професионалните гимназии по икономика в страната.
 
Семинарът се провежда със съдействието на Фондация «Атанас Буров», Пощенска банка, Българска асоциация на управляващите дружества, Висше училище по застраховане и финанси и  «Интерамерикан България» ЗЕАД, с медийното партньорство на «Дарин финанс» и вестник «Дневник».

Програмата има теоретична и практическа насоченост. Лекциите ще запознаят участниците с принципите и механизмите на капиталовия, застрахователния и осигурителния пазар, а практическата част включва посещения в КФН, „БФБ-София” АД, “Пощенска банка” АД, „Алианц България” АД, Висше училище по застраховане и финанси и ПОК «Доверие».  По този начин учениците ще получат преки впечатления за това как работи “бизнеса”. Програмата ще завърши с официална церемония по връчване на удостоверения за участие в програмата “Небанков финансов сектор в България” на 3 юли от 17.00 ч. в сградата на КФН.

Комисията за финансов надзор като институция, регулираща небанковия финансов сектор в страната, счита за приоритетна дейността си, насочена към повишаване на финансовата култура на широката публика и бъдещите инвеститори. Задълбочаването на познанията в сферата на управлението на финансите е необходимост за младите хора, които са бъдещите “мениджъри” на страната. Надяваме се тези усилия да получат подкрепа от професионалните общности, медиите и обществото като цяло.