„СТАРС БРОКЪРС” ООД е вписан в регистъра

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", вписа „СТАРС БРОКЪРС” ООД в регистъра на застрахователните брокери.

Решение 1544 може да намерите в раздел "Административни документи".