Спрямо 30 дружества се установява изискуемо публично държавно вземане – такса

Димана Ранкова, заместник-председателят на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", установи изискуемо публично държавно вземане – такса за осъществяване на общ финансов надзор от 30 публични дружества.

Пълния текст на решения 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 149, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258 и 259 може да намерите в раздел "Документи".