Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти


Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ЮРУКОВ
Старши експерт
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0125
 
ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ МАНДЖУКОВ
Директор на дирекция
Дирекция „ИТ“
Служебна карта № 0386
 
ИВАЙЛО БОЯНОВ АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
 
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
 
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256
 
МАРИНА КОСТАДИНОВА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289
 
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367
 
СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАВОВА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107

Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.
 
ИВАЙЛО МАНДЖУКОВ
Директор на дирекция
Дирекция „ИТ“
Служебна карта № 386
 
ИВАЙЛО АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
 
ЦВЕТАН ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
 
БОРИСЛАВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256
 
МАРИНА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289
 
ВЛАДИМИР БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367
 
СВЕТЛАНА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107
 

Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.
 
ИВАЙЛО БОЖИДАРОВ МАНДЖУКОВ
Директор на дирекция
Дирекция „ИТ“
Служебна карта № 386
 
ИВАЙЛО БОЯНОВ АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
 
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
 
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256
 
МАРИНА КОСТАДИНОВА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289
 
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367
 
СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАВОВА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107
 

Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.

 
ИВАЙЛО АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
 
ЦВЕТАН ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
 
БОРИСЛАВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256
 
МАРИНА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289
 
ВЛАДИМИР БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367
 
СВЕТЛАНА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107

Списък с имената на напуснали служители на КФН, които не са върнали своите служебни карти

Комисията за финансов надзор (КФН) публикува списък с имената на напуснали служители, които не са върнали своите служебни карти. Моля при опити да се използват тези карти да ни информирате на тел. 02/9404598 или 02/9404789.
 
ИВАЙЛО БОЯНОВ АВРАМОВ
Директор на дирекция
Дирекция „РРИД”
Служебна карта № 0355
 
ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ
Началник на отдел
Дирекция „НИД”
Служебна карта № 0322
 
БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ БЛИЗНАКОВ
Главен специалист
Дирекция „ФСД”
Служебна карта № 0256
 
МАРИНА КОСТАДИНОВА КИСЬОВА
Юрисконсулт
Дирекция „Правна”
Служебна карта № 0289
 
ВЛАДИМИР ТОДОРОВ БИБОВ
Старши експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0367
 
СВЕТЛАНА СВЕТОСЛАВОВА МАСЛЯНКОВА
Главен експерт
Дирекция „РРЗН”
Служебна карта № 0107