Списък на лицата, издържали успешно изпита за застрахователен брокер, проведен на 10 януари 2009 г.

Списък на лицата, издържали успешно изпита за професионална квалификация на застрахователен брокер – едноличен търговец и на лицата по чл. 157, ал. 2 и 3 от Кодекса за застраховането, проведен на 10 януари 2009 г.
 
  
 1. Борис Чорбаджийски
 2. Весела Хаджимитова 
 3. Борис Борисов
 4. Яна Колева 
 5. Елена Врабчева 
 6. Юли Ганчев 
 7. Живко Хаджиев 
 8. Петър Петров 
 9. Зорница Йорданова 
 10. Румяна Петкова 
 11. Илиян Йорданов