Публикувани са резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и като инвестиционен консултант, проведени на 17 и 18 януари 2009 г.

Изпитът  за придобиване на право за извършване на дейност като брокер  на  ценни книжа е успешно издържан от 15 кандидати от общо 30 допуснати до изпит, което е 50 процента успеваемост. 10 лица са издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант от  общо 26 кандидати, което е 38,5 процента успеваемост.
Списъците на успешно издържалите изпитите са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Изпити за правоспособност”.  

Желаещите, които искат да получат повече информация във връзка с резултатите от изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и инвестиционен консултант, проведени на 17 и 18 януари 2009 г., могат да се обърнат към Христина Димитрова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 831/ и Илияна Джоргова – старши експерт-икономист /тел. 94 04 858/ в  управление “Надзор на инвестиционната дейност” на КФН от 22 януари до 28 януари 2009 г. включително, в периода от 9.30 – 12.30 ч. и 13.30 – 16.30 ч.