СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА БЕЗ ЛИЦЕНЗ

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА, КОИТО НЕ СА ЛИЦЕНЗИРАНИ ОТ КФН И НЯМАТ ПРАВО ДА ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК ИЛИ УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за дружества, които нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане и предаване на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително чрез електронни платформи за търговия.
 
Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност  като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:

 
1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (предходно наименование „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (предходно наименование „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (предходно наименование „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. GLOBAL CAPITAL LTD OF TRUST COMPANY COMPLEX – IMPERIAL OPTIONS;
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24. „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25. „НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26. „АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27. „ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28. „РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29. „ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30. „РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31. TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. UT MARKETSUNITED TRADING MARKETS (WWW.UTMARKETS.COM);
35. „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ” ООД (CFD GLOBAL Ltd.);
36. STP MARKETING (WWW.STPMARKETS.COM);
37. IBROKERS TRADING SOLUTION LTD;
38. GN CAPITAL LTD – PWRTRADE (WWW.PWRTADE.COM);
39. T –MARKETING  SERVICES LTD;
40.PANDA OPTIONS VIP;
41. BINARYBOOK;
42. SECURED OPTIONS (URBANIX LTD);
43. BLOOMBEX OPTIONS/ BLOOMBEX LTD (E.B.SERVICES LTD);
44. „ТРЕМИНА ТРЕЙД” ЕООД;
45. „БУЛФАЕР” ЕООД/ ЕКОЕСФИНАНС ХОЛДИНГ (HTTP://ECOESFINANCE.COM);
46. MAGNUM OPTION (HTTP://WWW.MAGNUMOPTIONS.EU/);
47. IBROKERS.TRADE (HTTP://IBROKERS.TRADE/);
48.BFOREX (HTTP://WWW.BFOREX.COM/);
49. INSIDE OPTIONS;
50. FXOpen (HTTPS://WWW.FXOPEN.COM);
51.IMPERIAL OPTIONS (HTTP://WWW.IMPERIALOPTIONS.COM/);
52. GOOPTIONS (HTTP://WWW.GOPTIONS.COM?CAMPAIGN=946).
 
 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз да предоставя съответната услуга на клиенти. Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни от:

  • дружества, получили лиценз от КФН по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
  • банка, получила лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
  • дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  • дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.
Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества,  лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издаден лиценз от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

Списък на управляващите дружества, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/upravlyavashti-druzhestva/

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, при условията на свободно предоставяне на услуги, съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕС , може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/
 

СПИСЪК НА ДРУЖЕСТВА БЕЗ ЛИЦЕНЗ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България предупреждава потенциалните инвеститори и всички заинтересовани лица за дружества, които нямат право да предоставят на територията на Република България инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности, сред които са приемане и предаване на нареждания на клиенти за сключване на сделки с финансови инструменти, сключване на сделки с финансови инструменти от името и за сметка на клиенти, предоставяне на инвестиционни консултации, управлението на портфейли, включително чрез електронни платформи за търговия.
 
Следните дружества не са лицензирани от КФН и нямат право да извършват дейност  като инвестиционен посредник или управляващо дружество на територията на Република България:
 
1. „ФИНАНСОВ КОНСУЛТ” ООД (предходно наименование „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ” ООД);
2. „БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ” ЕООД;
3. „24 ТРЕЙД” ЕООД (предходно наименование „ЕКСУС МАРКЕТС” ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5. „ИНВЕСТОРС” ЕООД (предходно наименование „АСТОН МАРКЕТС” ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. GLOBAL CAPITAL LTD OF TRUST COMPANY COMPLEX – IMPERIAL OPTIONS;
8. „ИНСТАФОРЕКС” (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС” (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП”, ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ” ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР” ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ” ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ” ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС” ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ” ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ” ЕООД;
24. „ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
25. „НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ” ЕООД;
26. „АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ” ЕООД;
27. „ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
28. „РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
29. „ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
30. „РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД;
31. TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ” ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ” ЕООД;
34. UT MARKETSUNITED TRADING MARKETS (WWW.UTMARKETS.COM);
35. „СИ ЕФ ДИ ГЛОБАЛ” ООД (CFD GLOBAL Ltd.);
36. STP MARKETING (WWW.STPMARKETS.COM);
37. IBROKERS TRADING SOLUTION LTD;
38. GN CAPITAL LTD – PWRTRADE (WWW.PWRTADE.COM);
39. T –MARKETING  SERVICES LTD;
40.PANDA OPTIONS VIP;
41. BINARYBOOK;
42. SECURED OPTIONS (URBANIX LTD);
43. BLOOMBEX OPTIONS/ BLOOMBEX LTD (E.B.SERVICES LTD);
44. „ТРЕМИНА ТРЕЙД” ЕООД;
45. „БУЛФАЕР” ЕООД/ ЕКОЕСФИНАНС ХОЛДИНГ (HTTP://ECOESFINANCE.COM);
46. MAGNUM OPTION (HTTP://WWW.MAGNUMOPTIONS.EU/);
47. IBROKERS.TRADE (HTTP://IBROKERS.TRADE/);
48.BFOREX (HTTP://WWW.BFOREX.COM/);
49. INSIDE OPTIONS;
50. FXOpen (HTTPS://WWW.FXOPEN.COM);
51.IMPERIAL OPTIONS (HTTP://WWW.IMPERIALOPTIONS.COM/);
52. GOOPTIONS (HTTP://WWW.GOPTIONS.COM?CAMPAIGN=946).
 
 

Инвеститорите следва да имат предвид, че при сключване на договори за предоставяне на инвестиционни услуги и подаване на нареждания за сключване на сделки с финансови инструменти, включително при предоставяне на парични средства или финансови инструменти за доверително управление с дружества, които не са лицензирани от КФН или от компетентния орган на друга държава членка, могат да бъдат измамени и да понесат значителни финансови загуби.

Предоставените финансови инструменти и парични средства от инвеститорите на дружества, които не са лицензирани и съответно контролирани от КФН, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите (ФКИ).

За да защитят интереса си гражданите, които желаят да инвестират във финансови инструменти и парични средства чрез сключване на сделки или посредством доверително управление, е необходимо първо да проверят дали съответното дружество е лицензирано от КФН и има право, съгласно издадения лиценз да предоставя съответната услуга на клиенти. Инвестиционни услуги и инвестиционни дейности на територията на Република България могат да бъдат предоставяни от:

  • дружества, получили лиценз от КФН по реда на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ) за извършване на дейност като инвестиционен посредник;
  • банка, получила лиценз от БНБ и вписана в регистъра на КФН като инвестиционен посредник;
  • дружества, получили лиценз за извършване на дейност като управляващо дружество по реда на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране;
  • дружества, получили лиценз от компетентен надзорен орган на друга държава членка за извършване на дейност като инвестиционен посредник и за които в КФН е получено уведомление от съответния надзорен орган.
Също така, инвеститорите следва да имат предвид, че дружества,  лицензирани като инвестиционни посредници в държави извън Европейския съюз, не могат да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, без да имат издаден лиценз от КФН за това и без да бъдат вписани във водения от КФН регистър.

Списък на инвестиционните посредници, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/investitsionni-posrednitsi/

Списък на управляващите дружества, получили лиценз от КФН може да намерите на следния интернет адрес:
http://www.fsc.bg/bg/pazari/kapitalov-pazar/spisatsi-podnadzorni-litsa/upravlyavashti-druzhestva/

Списък на инвестиционните посредници от държави членки, имащи право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционни дейности на територията на Република България, при условията на свободно предоставяне на услуги, съгласно чл. 31 от Директива 2004/39/ЕС , може да намерите на интернет страницата на КФН на следния адрес:
http://www.fsc.bg/bg/podnadzorni-litsa/notifikatsii/notifikatsii-polucheni-v-kfn/