Управляващи дружества

 

Наименование на ЮЛ

Адрес на управление

Адрес за кореспонденция и за допълнителна информация

АВРОРА КЕПИТЪЛ АД

София, район Средец, ул. "Георги С. Раковски" 96, eт.3

София, бул. "Джеймс Баучер" 76А, eт.5 , тел 8052870; факс:8052881

Адамант Кепитъл Мениджмънт ЕАД

София, р-н Лозенец бул. Джеймс Баучър No 76а

София, р-н Лозенец бул. Джеймс Баучър No 76а

АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, ул. „Кишинев" № 13Б

София, ул. „Черковна" № 39 вх.Б ет.3 , 846 66 23

АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

София, ул."Иван Вазов" 30

София, ул."Шейново" 7, ет.1 , 4893 680; 4893 702; 4893 703 ;факс:4893 709

АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, ул. „Средна гора" № 49, ет. 5, ап. 8

София, ул. „Средна гора" № 49, ет. 5, ап. 8

БОЛКАН КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, район Изгрев, ул."Николай Хайтов" 3А, ет.1

София, район Изгрев, ул."Николай Хайтов" 3А, ет.1 , 9886340, office@bacm.bg, www.bacm.bg

ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД

Варна, бул „Вл. Варненчик" № 186, ет. 3 в търговско развлекателен комплекс „МОЛ ВАРНА" , 052/631 000

Варна, бул „Вл. Варненчик" № 186, ет. 3 гр.София,р-н"Триадица",бул."Патрарх Евтимий" 98, ет.1, ап.2 , 052/631 000, факс 699 145

ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД

БЪЛГАРИЯ, София, ул."Московска" №19

БЪЛГАРИЯ, София, ул. „Калоян" № 1, ет.4 във връзка с дейността по продажба на и обратно изкупуване на дялове от договорни фондове, организирани и управлявани от „ДСК Управление на активи" АД ще се използват допълнително следните офиси на "Банка ДСК" АД с адреси : 1. гр. Бургас, п.к. 8000, ул. „Фердинандова" № 5 2. гр. София, п.к. 1000, бул. „Княз Дондуков" № 19 3. гр. Плевен, п.к. 5800. ул. "Сан Стефано" №9 4 гр. Самоков, п.к. 2000. „Захари Зограф" 5. гр. Добрич, ул. "Даме Груев" 17 6.гр.Варна, ул."Русе" 5 7.гр. Бургас, ул."Адам Мицкевич" 7 8.гр. Никопол, ул.Елия №1 , 930 1000; факс:930 1031, office@dskam.bg

ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

София, район „Средец", ул. "Г. С. Раковски" № 96А

София, район „Средец", ул. "Г. С. Раковски" № 96А , 980 18 81 факс 980 74 72

ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

БЪЛГАРИЯ, София, общ. "Средец", ул. "Кузман Шапкарев" №4, ет.2

БЪЛГАРИЯ, София, 1404 бул. "България" №49, Бизнес център Витоша ет.7; гр.Пловдив, ул."Хан Кубрат" 1, Делови център Пловдив /партер/ гр.Плевен, ул.Иван Вазов 10,ет.2, офис 3; Сключени договори с „Капитал Инвест" ООД и „Веда Консулт" АД за гишета на управляващото дружество в градовете Варна и Русе гр.Благоевград, ул.Арсений Костенцев 3 гр.София, ул."Г.С.Раковски"96 , 8100045,8100046; факс: 8100099; 032/626 428, 032/275 675

ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД

БЪЛГАРИЯ, София, бул."Постоянство" 67Б

БЪЛГАРИЯ, София, община "Слатина", ул."Постоянство" № 67 Б , тел. 02/965 45 01

ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД

София, район „Средец", ул. „Стефан Караджа" № 2

София, район „Средец", ул. „Стефан Караджа" № 2

ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД

София, бул. "България" 83, вх."А" , 4013654, факс 8186199, office@ifm.bg

София, бул. "България" 83, вх."А" , 8186130

Интеркарт Инвестмънтс АД

БЪЛГАРИЯ, София, р-н" Лозенец ", бул." Джеймс Баучер "76а

БЪЛГАРИЯ, София, р-н" Лозенец ", бул." Джеймс Баучер "76а , тел.02/8065900/8065909

КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

БЪЛГАРИЯ, София, ул."Три уши" 8, ет.6 , 9801283;0888/524425

БЪЛГАРИЯ, София, ул."Три уши" 8, ет.6 офис за обратно изкупуване на акции /дялове- София, ул. Позитано 9А , 9801283;0888/524425

КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БЪЛГАРИЯ, София, община "Възраждане", бул. "Христо Ботев" №57

БЪЛГАРИЯ, София, община "Възраждане", бул. "Христо Ботев" №57

КОМПАС ИНВЕСТ АД

р-н Красно село, ул. Дамян Груев No 1, ет. 4, ап. офис 4, тел.02/9 516 583

 

КТБ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, р-н Средец,ул.Граф Игнатиев 10

София, р-н Средец,ул.Граф Игнатиев 10

НЮУЕЙ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Варна, р-н Триадица ж.к. Иван Вазов, Балша No 1, бл. 9 , 02 815 98 40, факс: 02 815 98 41, office@neway.bg

 

ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, ул. "Света София" №5, ет.4

София, ул. "Света София" №5, ет.4 , 02/ 811 37 77, 811 37 78, ubam@ubb.bg; tzvetanov_@ubb.bg, www.ubbam.bg

Общинска банка Асет Мениджмънт ЕАД

БЪЛГАРИЯ, София, р-н Оборище, ул."Врабча" 10 , 02/9356522;факс:02/9356615, mbam@municipalbank.bg

София, р-н Оборище, ул."Врабча" 10 , 02/9356522;факс:02/9356615, mbam@municipalbank.bg, www.mbam.bg

ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

БЪЛГАРИЯ, София, 1142, ул. "Енос" №2 , тел./факс:8106413, 8106401

БЪЛГАРИЯ, София, София 1408, ул."Енос" 2, ет.5 , 8106413

РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ(БЪЛГАРИЯ) ЕАД

София, ул."Гогол"18/20

София, ул."Гогол" 18/20 , 91985632

РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

Варна, ул."А. С. Пушкин" 24, ет.2

Варна, ул."Цар Симеон I" 31 офис: ул."А.С.Пушкин" 24

СЕЛКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

София, район р-н Красно село бул. БЪЛГАРИЯ No 58, бл. С, ет. 7, ап. 24

София, бул. "Фритьоф Нансен" 9 , ет.2 , 02/ 981 01 08; факс 981 21 65

СЕНТИНЕЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, бул. "Витоша" №56, тел./факс: 02/ 980 14 26

София, бул. "Витоша" №56, вх.1, ет.2 ап.3,п.к 3 , тел./ факс: 02/ 980 14 26, udsentinel@mbox.contact.bg, www.sentinel-am.bg

СТАНДАРТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, р-н Триадица , Бизнес център България,бул.Витоша 146, ет.1 , 02/8159840;факс 02/8159841

София, р-н Триадица , " Бизнес център България ".бул."Витоша "146, ет.1 , 02/8159840, факс:02/8159841, www.standardinvestment.bg, office@standardinvestment.bg

СТАТУС КАПИТАЛ АД

София, Община Средец, бул."Цариградско шосе" 9

София, Община Средец, бул."Цариградско шосе" 9 гр.Димитровград, бул. "Г.С.Раковски", бл.16, вх.Б, ап.4 гр. Варна,ул."Съборна " 11, ет.3

СЪГЛАСИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, р-н Триадица пл."Македония" No 1 , 02/ 917 05 72, факс: 02/ 917 04 97

 

ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

БЪЛГАРИЯ, гр. София – 1113
Район Изгрев
Ж.к. Изток, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 2

БЪЛГАРИЯ, гр. София – 1113
Район Изгрев
Ж.к. Изток, ул. „Тинтява“ № 13Б, вх. А, ет. 2
Тел.: 02/ 935 06 33
Факс: 02/ 935 06 17
office@dvam.bg

УД БЕНЧМАРК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД

София, ул. "Вискяр планина" № 19, ет.2 , 02/ 962 57 90; факс:962 53 88

София, 1. София, бул. "Черни връх" № 32, вх.А, ет.2 2.Петрич, пл.Македония 4, ет.2 , 02/ 962 54 05; 962 53 88, asset_management@benchmark.bg

Ултима Капитал Мениджмънт ЕАД

БЪЛГАРИЯ, София, р-н Триадица,ж.к. Гоце Делчев, бул. "България"5А, вх.А, ет.1,ап.3 , 02/865 52 26; тел./факс 866 99 05, 0888520707, ultimacapital@gmail.com

БЪЛГАРИЯ, София, р-н Лозенец,ул. Цанко Церковски 14, ет.1, ап.1 , тел./факс :02/4808738; 0888520707, ultimacapital@gmail.com

ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД

София, ул. "Стефан Караджа" 2

 

"ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ" АД

Пловдив, бул."В.Априлов" 92 , 032625401

Пловдив, бул."В. Априлов" 92, 032625401