Управляващи дружества

 

Наименование на ЮЛ Адрес на управление Адрес за кореспонденция и за допълнителна информация
АКТИВА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД 1592 - гр. София
Район Искър
ул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 2
1592 - гр. София
Район Искър
ул. "Христофор Колумб" № 43, ет. 2, тел: +359 2 462 11 66, 67;  965 14 66
АЛАРИК КЕПИТЪЛ АД гр. София 1301
район Възраждане 
ул. "Екзарх Йосиф" № 7, ап. 7           
гр.София 1000
пл."Позитано" № 2, тел: +359 2 439 81 51, моб. + 359 893 495 121
АЛФА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД гр. София 1504
район р-н Средец
ул. Кракра No 18
гр. София 1504
район р-н Средец
ул. Кракра No 18 тел: +359 2 421 05 13
АРКУС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Пловдив 4000
район Централен
бул. "Шести септември" Бизнес-център ЛЕГИС No 152, ет. 4, ап. 3А
гр. Пловдив 4000
район Централен
бул. "Шести септември" Бизнес-център ЛЕГИС No 152, ет. 4, ап. 3А, тел: +359  32 660 754, +359  87 513 67 98
АСТРА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1303
ул. "Средна гора" №49, ет. 5, ап. 8
гр. София 1303
ул. "Средна гора" №49, ет. 5, ап. 8, тел: (+359 2) 80 138 44 (+359 2) 8013840; (+359 2) 8013850 факс: (+359 2) 80 138 60
ВАРЧЕВ МЕНИДЖИНГ КОМПАНИ ЕАД гр. Варна 9000
ул. "Владислав Варненчик" № 186, ет. 3, офис 4.035 (052) 631 000, 634 040 
 за офис София:      
ул. "Цар Самуил" 1
тел. (02) 954 5115
ДЕЛТАСТОК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ ЕАД гр. София 1784
бул. Цариградско шосе № 115 Г Офис сграда Мегапарк Тяло Е, ет.6
гр. София 1784
бул. Цариградско шосе № 115 Г Офис сграда Мегапарк Тяло Е, ет.6 , Телефон - +359 2 930 10 04;  930 10 00, факс: +359 2 930 1031
ДИ ВИ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1113
ул. "Тинтява" №13 Б, вх. А, ет. 2
гр. София 1113
ул. "Тинтява" №13 Б, вх. А, ет. 2,тел: +359 2 9350 633;  9350 631; 9350 611, факс: +359 935 06 17
ДСК УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1505
Район Оборище,
ул. "Московска" №19 
гр. София 1301
Район р-н Триадица; ул. "Алабин"  36; Ет. 3;тел: +359 2 9350 633; 9350 631;  9350611, факс: +359 2 935 06 17
ЕКСПАТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000
Район Средец, ул. "Г.С. Раковски"  96А  
гр. София 1000
Район Средец, ул. "Г.С. Раковски"  96А, Тел: +359 2 980 18 81; Факс:+359 2 980 74 72
ЕЛАНА ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1756
Софарма Бизнес Тауърс,
ул. "Лъчезар Станчев" 5
Кула Б, ет. 12-13
гр. София 1756
Софарма Бизнес Тауърс,
ул. "Лъчезар Станчев" 5
Кула Б, ет. 12-13, Факс: +359 2 958 15 23 Тел: +359 2 810 00 00,  810 00 70, 810 00 60
ЕФ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1592                                                    бул."Христофор Колумб" № 43, ет.5
                                     
гр. София 1592                                                    бул."Христофор Колумб" № 43, ет.5, тел.+359 2 902 19 44, Моб: +359 (88) 516 60 86, Факс: +359 (02) 9811496
                                      
ЗЛАТЕН ЛЕВ КАПИТАЛ АД гр. София 1111
район р-н Слатина
ул. "Постоянство" №67Б
гр. София 1303, бул. „Тодор Александров“ № 73, тел.: + 359 2 980 48 25, факс: +359 2 965 45 22
ИНВЕСТ КЕПИТЪЛ ЕАД гр. София 1000
район Средец
ул."Стефан Караджа" №2
гр. София 1000
район Средец
ул."Стефан Караджа" №2, факс:  +359 2 981 17 58, тел: +359 2 981 86 00 
ИНВЕСТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000
район Средец
ул."Добруджа" No 6, ет. 3
гр. София 1000
район Средец
ул."Добруджа" No 6, ет. 3, тел:  +359 2 806 37 50,  921 05 32, факс: +359 2 921 05 21
КАПМАН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1301
Район Триадица,
ул. "Три уши" № 8, Ет. 6
 
гр. София 1301
Район Триадица,
ул. "Три уши" № 8, Ет. 6 , тел. +359 2 403 02 00, факс +359 2 810 60 33
 
КАРОЛ КАПИТАЛ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1303
район р-н Възраждане
бул. "Христо Ботев" No 57
Централно управление
гр.София 1000
ул. „Златовръх“ № 1, факс: +359 2 986 34 66, тел: +359 2 986 34 66;  400 83 00
КОМПАС ИНВЕСТ АД гр. София 1000
район р-н Възраждане
ул. "Георг Вашингтон" No 19, ет. 2
гр. София 1000
район р-н Възраждане
ул. "Георг Вашингтон" No 19, ет. 2
тел: +359 2 816 43 70, 816 43 45
КОНКОРД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1309
р-н Възраждане,
бул. "Тодор Александров" №141
гр. София 1309
р-н Възраждане,
бул. "Тодор Александров" №141, тел:+359 2 816 43 70, 816 43 45
ОББ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр.София 1000, район Възраждане
ул. "Света София" № 5
гр. София 1463 , бул "Витоша" № 89Б, тел: +359 2 811 37 63, 811 37 61,   811 37 62, факс: +359 2 811 37 69; 811 37 75
ОБЩИНСКА БАНКА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000, р-н Оборище  ул. "Врабча" № 10 гр. София 1000, р-н Оборище  ул. "Врабча" № 10, факс: +359 2 935 66 15 тел: +359 2 9 356 522; 930 02 09
ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1408
район р-н Триадица
ул. "Енос" No 2
гр. София 1408
район р-н Триадица
ул. "Енос" No 2, тел: + 359 2 460 64 00, факс: +359 2 460 64 01
РАЙФАЙЗЕН АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ EАД гр. София 1407
р-н Лозенец
бул. "Никола Вапцаров"  55, Експо 2000, фаза II
гр. София 1407
р-н Лозенец
бул. "Никола Вапцаров"  55, Експо 2000, фаза II, тел.+359 2 91 985 626, 91 985 654, 91 985 467, факс: +359 2 943 33 65
РЕАЛ ФИНАНС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Варна 9000
р-н Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда
гр. Варна 9000
р-н Приморски, к.к. "Св. Св. Константин и Елена", Административна сграда , тел: +359 52 600 507, 653 830 Факс: +359 52 603 828
СЕЛЕКТ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1680
район р-н Красно село
бул. "България" No 58, бл. С, ет. 7, ап. 24
гр. София 1680
район р-н Красно село
бул. "България" No 58, бл. С, ет. 7, ап. 24, факс: +359 2 981 21 65 тел: +359 2 810 26 51         
СКАЙ УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ АД гр. София 1000
ул. "Екзарх Йосиф" № 31, ет. 2
гр. София 1000
ул. "Екзарх Йосиф" № 31, ет. 2, тел: +359 2 815 40 00, факс:+359 2 815 40 10
СТРАТЕГИЯ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1309
бул. "Тодор Александров" № 141, ет. 5
гр. София 1309
бул. "Тодор Александров" № 141, ет. 5, тел./факс: + 359 2 816 43 70
ТЕКСИМ АСЕТ МЕНИДМЪНТ ЕАД гр. София 1309
бул. "Тодор Александров" № 141
гр. София 1309
бул. "Тодор Александров" № 141, тел: +359 2 903 56 40, 903 56 45
ТРЕНД АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ АД гр. София 1000
район р-н Средец
ул. "Аксаков" No 28, ет. 2 (надпартерен), ап. 5
гр. София 1000
район р-н Средец
ул. "Аксаков" No 28, ет. 2 (надпартерен), ап. 5, тел: +359 2 494 90 84, Факс: +359 2 988 82 13
ЦКБ АСЕТС МЕНИДЖМЪНТ ЕАД гр. София 1000
район р-н Слатина
бул. "Цариградско шосе" No 87
гр. София 1000
район р-н Слатина
бул. "Цариградско шосе" No 87, тел: + 359 2 923 47 11, 923 47 12
ЮГ МАРКЕТ ФОНД МЕНИДЖМЪНТ АД гр. Пловдив 4000
бул."Васил Априлов"№ 92
гр. Пловдив 4000
бул."Васил Априлов"№ 92, факс: +359 32 625402, тел: +359 32 625401, 633 234 

Последни съобщения

Обява за избор на квестори на регулиран пазар и инвестиционен посредник, които могат да бъдат назначени от Комисията за финансов надзор в случаите, при условията и с правомощията, предвидени в Закона за пазарите на финансови инструментиОтнемане на лиценз на дружеството „Olympic Insurance Co. Ltd“В КФН е получена информация за откриване на производство по несъстоятелност и отнемане на лиценз на унгарското застрахователното дружество “Mutual Crop Insurance Association of Turul”В КФН е получена информация за откриване на производство по ликвидация и отнемане на лиценз на застрахователното дружество “AIGAION Insurance Company SA”В КФН е получена информация от компетентния орган, осъществяващ надзор над застрахователните дружества в Словакия (NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA) относно обявяването в несъстоятелност на застрахователното дружество "Rapid life životná poist’ovňa, a.s."Всички събщения