“СМАРТ БРОКЪРС ЕНД ПАРТНЪРС” ЕООД получи разрешение да извършва дейност като застрахователен брокер

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде решение, с което вписва в регистъра на застрахователните брокери “СМАРТ БРОКЪРС ЕНД ПАРТНЪРС” ЕООД.

Пълния текст на решение 375 може да намерите в раздел "Документи".