Сезяр Февзи е одобрена за член на УС и изпълнителен директор на „Токуда Здравноосигурителен Фонд” АД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде решение, с което одобрява Сезяр Февзи за член на Управителния съвет и изпълнителен директор на „Токуда Здравноосигурителен Фонд” АД, гр. София
Пълния текст на решение №764 можете да намерите в раздел „Административни документи”.