КФН оттегли внесения проект за изменение на Тарифата за таксите, събирани от комисията

Днес, 01.12.2010 г., Комисията за финансов надзор с писмо до Министерски съвет оттегли  внесения проект за изменение на Тарифа за таксите, събирани от надзорната институция. Това стана в резултат на постигнатата договореност от 15 ноември т.г. между КФН и представителите на всички съсловни и браншови организации от небанковия финансов сектор за постигане на взаимоприемливо решение във връзка  с предложението за промяната на тарифата за таксите, събирани от комисията.
Следващата седмица предстои свикване на  Консултативния съвет към Председателя на КФН с цел продължаване на дискусиите и изготвяне на ново предложение за Тарифа за таксите, което да бъде внесено за разглеждане в Министерски съвет.