„СЕЙФ ИНВЕСТ БГ” ЕООД и „КРЕДИТ ЦЕНТЪР” ЕООД са вписани в регистъра на застрахователните брокери

 

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрения, с които вписва  „СЕЙФ ИНВЕСТ БГ” ЕООД и „КРЕДИТ ЦЕНТЪР” ЕООД,  гр. София, в регистъра на застрахователните брокери.

Пълния текст на решение 889 и 892 може да намерите в раздел „Документи”.