Селин Болар е одобрена за член на СД и изпълнителен директор на ,,Групама Застраховане” ЕАД и на ,,Групама Животозастраховане” ЕАД

Борислав Богоев, заместник председател на КФН, ръководещ управление „Застрахователен надзор”, издаде две решения, с които одобри  Селин Болар за член на Съвета на директорите и изпълнителен директор на ,,Групама Застраховане” ЕАД и на ,,Групама Животозастраховане” ЕАД.
 
Решенията № 654 и № 655 са публикувани в раздел Административни документи” – „Решения”.