Сътрудничество между Икономически университет-Варна и Комисията за финансов надзор в областта на FinTech проект


Комисията за финансов надзор (КФН) в рамките на предприетите активни действия, насочени специално към анализ и наблюдение на приложението на финансовите иновации в небанковия финансов сектор подкрепя Икономически университет – Варна в реализиране на FinTech проект, който е финансиран по  програма Хоризонт – 2020 на Европейската комисия. В тази връзка  екип от преподаватели на Икономическия университет Варна споделя опита си на 6 и 7 юни и на 20 и 21 юни със служители на Комисията за финансов надзор в областта на „Рискове при Peer to Peer кредитиране“,  SUPTECH  и crowdfunding.
 
Днес, 6 юни 2019 г., Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор, откри форума като наблегна на действията на Комисията в областта на финансовите иновации в небанковия финансов сектор, а именно приетата „Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.)“ и на мерките за нейното изпълнение.
“КФН активно си сътрудничи с FinTech дружествата чрез създадения в края на 2018 г. иновативен център (Innovation hub), който осигурява единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното FinTech дружество, с цел комуникация и разясняване прилагането на нормативната уредба, съответстваща на бизнес модела на дружеството“, каза г-н Савов. „Освен това КФН се включи в пилотния проект на Европейската комисия за създаването на единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията – „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП (European Financial Transparency Gateway – EFTG project).
Преподавателите от Икономическия университет – Варна обясниха, че FinTech проектът „Програма за  обучение по финансов надзор в съответствие с новите технологиите“, в който университетът участва, се реализира от консорциум от 21 университета, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните надзорни органи на 28 държави-членки на ЕС и Швейцария, 8 международни надзорни и регулационни  органа (BIS, IMF, OECD, EC, EBA, ESMA, EIOPA, ECB) и Панел от членове на Международен консултативен съвет.
 
Акцент на проекта e, че по време на реализацията му, ще бъде разработена най-съвременна иновативна, научноизследователска, образователна програма в областта на изкуствения интелект, блокчейн, криптовалутите, киберсигурността, пазарното кредитиране, RegTech и роботизираното консултиране като целта е трансфер на знания.
 
 

Сътрудничество на Икономически университет-Варна и Комисията за финансов надзор в областта на FIN-TECH проект


Комисията за финансов надзор (КФН) в рамките на предприетите активни действия, насочени специално към анализ и наблюдение на приложението на финансовите иновации в небанковия финансов сектор подкрепя Икономически университет – Варна в реализиране на  FIN-TECH проект, който е финансиран по  програма Хоризон – 2020 на Европейската комисия. В тази връзка  екип от преподаватели на Икономическия университет Варна споделя опита си на 6 и 7 юни и на 20 и 21 юни със служители на Комисията за финансов надзор в областта на „Рискове при Peer to Peer кредитиране“,  SUPTECH  и crowdfunding.
 
Днес, 6 юни 2019 г., Владимир Савов, член на Комисията за финансов надзор, откри форума като наблегна на действията на комисията в областта на финансовите иновации в небанковия финансов сектор, а именно приетата „Стратегия за наблюдение на финансовите технологии (FinTech) в небанковия финансов сектор (2018 г. – 2020 г.)“ и на мерките за нейното изпълнение.
“КФН активно си сътрудничи с FinTech дружествата чрез създадения в края на 2018 г. иновативен център (Innovation hub), който осигурява единна точка за взаимодействие между надзорния орган и съответното FinTech дружество с цел комуникация и разясняване прилагането на нормативната уредба, съответстваща на бизнес модела на дружеството“, каза г-н Савов. „Освен това КФН се включи в пилотния проект на Европейската комисия за създаването на единен регистър на публичните дружества в Европа, базиран на блокчейн технологията – „Европейски портал за финансова прозрачност“ – ЕПФП проект (European Financial Transparency Gateway – EFTG project).
Преподавателите от Икономическия университет – Варна обясниха, че FIN-TECH проектът „Програма за  обучение по финансов надзор в съответствие с новите технологиите“, в който университетът участва, се реализира от консорциум от 21 университета, 3 финтех компании, 6 европейски финтех хъба, националните надзорни органи на 28 държави-членки на ЕС и Швейцария, 8 международни надзорни и регулационни  органа (BIS, IMF, OECD, EC, EBA, ESMA, EIOPA, ECB) и Панел от членове на Международен консултативен съвет.
 
Акцент на проекта e, че по време на реализацията му, ще бъде разработена най-съвременна иновативна научноизследователска образователната програма в областта на изкуствения интелект, блокчейн, криптовалутите, киберсигурността, пазарното кредитиране, RegTech и роботизираното консултиране като целта е трансфер на знания.