Саша Бок е одобрен за член на УС и Изпълнителен директор на “ЗК Български имоти” АД и на “ЖК Български имоти” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор",  издаде одобрение  на г-н Саша Бок за член на Управителния съвет и Изпълнителен директор на “Застрахователна компания Български имоти” АД и на “Животозастрахователна компания Български имоти” АД.
Пълния текст на решенията 682 и 683 може да намерите в раздел “Документи”.